Jiri Mäntysalo ja Bex Tapanainen
Kommunistinuorten kolmas vuosikokous pidettiin Kuopiossa ja etäyhteydellä 19.3. Fyysisenä kokouspaikkana toimi SKP:n Kuopion piiritoimisto. Kokouksessa valittiin Kommunistinuorille uusi hallitus sekä linjattiin tulevaa toimintaa.

Tamperelainen Bex Tapanainen valittiin Kommunistinuorten uudeksi puheenjohtajaksi. Espoolainen Mikael Jurvanen valittiin varapuheenjohtajaksi ja väistyvä puheenjohtaja Jiri Mäntysalo siirtyy pääsihteeriksi. Erno Haverinen jatkaa taloudenhoitajana.

Hallitukseen valittiin myös Niila Isojärvi, Elia Karlsson, Arvo Lehtomäki, Caro Liikanen, Ada Robbins, Timmu Aaltonen (varajäsen), Heikki Ekman (varajäsen) sekä Ara Rautiainen (varajäsen).
Työläisten ei tarvitse maksaa tätäkin kriisiä
Kommunistinuorten vuosikokous vaatii ihmisten toimeentulo-ongelmien poistamista sekä panostuksia nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Hintojen nousu syö työläisen tilipussia ja siihen vastaamiseksi tarvitaan reiluja palkankorotuksia. Asehankintoihin käytettävät kymmenet miljardit kertovat, että Suomessa ei ole rahasta puutetta vaan kyse on siitä, mihin sitä laitetaan. Militaristisesta retoriikasta on siirryttävä rauhan edistämiseen.

Toimeentulo-ongelmat on poistettavissa

Hintojen nousun edessä päättäjät eivät voi jäädä toimettomiksi. Inflaation kiihtymisen ja ostovoiman vähentymisen takia matalapalkkaisille aloille tarvitaan tuntuvat palkankorotukset. Työntekijöille on aika ryhtyä maksamaan työn vaativuustasoa vastaavaa parempaa palkkaa, joka poistaa toimeentulo-ongelmia ja mahdollistaa työntekijälle itselleen ja hänen perheelleen paremman elannon. Meillä on siihen varaa. Nykyisellään työntekijät joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa, tekemään useampaa työtä ja turvautumaan sosiaaliturvaan. Yhdellä palkalla on voitava tulla toimeen.

Kommunistinuoret muistuttaa, että toimeentulo-ongelmiin isosti vaikuttava tekijä on myös vuokrahintojen nousu. Asiasta ei pidä iloita kuntien ja kaupunkien päättäjien toimesta, sillä vuokrannousut vähentävät entisestään ihmisten käytettävissä olevia tuloja. Kelan asumistukijärjestelmästä on tullut tulonsiirtoautomaatti vuokranantajille. Nyt tarvitaan oikeudenmukainen vuokrakatto, jolla ahne rahastus ja voitontavoittelu ihmisten kodeilla saadaan loppumaan. Koti on jokaisen perusoikeus.

Hinta ei ongelma, kun on kyse aseista

Militaristinen retoriikka ja politiikka lisääntyy Suomessakin. Se on voimistunut viimeisinä vuosina ja kierroksia on lisännyt Ukrainan tilanteen eskaloituminen. Tuomitsemme Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Samalla muistutamme, että asevaraisuuteen perustuva turvallisuus on kuoleman tie. Suomen ei pidä lähteä sotien osapuoleksi eikä lietsoa sotauhoa, vaan toimia rauhanliikkeitä ja kansalaisyhteiskuntaa tukien meillä, Venäjällä ja Ukrainassa sekä edistää dialogia kohti rauhaa. Yhteistyösuhteet ympäri maailmaa on pystyttävä rakentamaan uudestaan, sillä globaalit kriisit, kuten ympäristökriisi, vaativat koko maailman ponnisteluja. Suomen ei pidä liittyä Natoon.

On häikäilemätöntä, kuinka yksimielisesti eduskuntapuolueet ovat olleet ja ovat edelleen valmiita puolustusmenojen lisäämiseen. Tämä entisestään vahvistaa sen, että rahaa Suomessa on – asia on vain kiinni siitä, mihin sitä käytetään. Vuosikymmenten ajan Suomen poliittinen eliitti on valitellut, kuinka palkankorotuksiin tai terveydenhuoltoon, koulutukseen ja muihin palveluihin ei riitä rahat. Poliittinen eliitti valehtelee.

Hallituksen joulukuussa valitsemien monitoimihävittäjien, hyökkäysaseiden, hankintahinta on 10 miljardia ja käyttökuluineen hintalappu tulee nousemaan tulevina aikoina peräti 50 miljardiin. Hävittäjät eivät lisää realistisesti maamme sotilaallista puolustuskykyä, jos sotaan joutuisimme. Rauhanpolitiikalla, keskusteluyhteyksien vahvistamisella ja sotilaallisella liittoutumattomuudella voidaan kuitenkin toimia niin, että sotiin ei jouduta ja voimme olla ratkaisemassa kriisejä eri puolilla maailmaa.

Mielenterveyskriisiin vihdoinkin puututtava

On tehtävä opiskelijoiden hyvinvointia tukevia toimenpiteitä. Merkit pahoinvoinnin lisääntymisestä ovat olleet näkyvillä jo pitkään, mutta niihin ei ole reagoitu vahvistamalla koulutuksen resursseja tai korjaamalla rakenteellisia ja ilmapiiriin vaikuttavia ongelmia.

Oppilaitosten lisääntynyt yritysmäisyys on ollut omiaan kasvattamaan opiskelijoiden jaksamisongelmia ja uupumusta. Paineiden kasaantumista, suorituskeskeistä ilmapiiriä ja opetuksen sivistyksellisen puolen heikentymistä on syytä vastustaa sekä asiaan on kiinnitettävä huomiota esimerkiksi opiskelijoiden vaikuttamiselinten ja opiskelijajärjestöjen toimesta.

Kommunistinuoret peräänkuuluttaa, että opiskelijapalveluita on vahvistettava ja niihin on päästävä helposti ja nopeasti matalalla kynnyksellä. Matalan kynnyksen maksutonta mielenterveyspalvelua on oltava saatavilla ilman lähetteitä sekä myös lähetteellisten palvelujen saatavuutta on parannettava mm. muuttamalla psykoterapeutin koulutus maksuttomaksi.

Uusliberalistisen, markkinakeskeisen politiikan seuraukset on nähty jo pitkään. Vaihtoehtona on kääntää yhteiskunnallisilla muutoksilla kehitystä sosialistiseen suuntaan. Meillä on varaa parempaan politiikkaan.

Kommunistinuorten vuosikokous Kuopiossa 19.3.2022