Rasisminvastaisessa taistelussa on tilaa jokaiselle
Eriarvoistavasta markkinaehtoisesta politiikasta on päästävä irti. Kommunistinuoret muistuttaa rasisminvastaisella viikolla, että antirasistinen työ on samalla kytkettävä antikapitalistiseen aktivismiin. Sorto ja työväenluokan alistaminen loppuu vasta, kun sitä ylläpitävä systeemi on kumottu.

Suomessa ja maailmalla ollaan kaukana syrjinnän ja rasismin lopullisesta kitkemisestä. Tämän nopeuttamiseksi tarvitaan sekä nopeita pienempiä toimenpiteitä että systeemin juuriin meneviä rakenteellisia muutoksia. Ison muutoksen on myös tapahduttava ihmisten ajattelutavassa, jonka kilpailuviettiä ja individualismia kapitalistinen järjestelmä haluaa ruokkia.

Rasismi ei poistu vielä julistuksilla

Ottaen kantaa ajankohtaiseen tilanteeseen Euroopassa, SKP:n pääsihteeri Tiina Sandberg kuvailee puolueen kannanotossa, kuinka on aivan selvää, että juuri äärioikeisto hyötyy sodasta Euroopassa. ”Pelokkaassa ilmapiirissä sen on paljon helpompi normalisoida toimintaansa ja retoriikkaansa. Sen esittämä vaihtoehto ei kuitenkaan koskaan voi olla suunta, joka ihmiskunnan kannattaa valita. Ihmisarvon polkeminen, demokratian kaventaminen ja väkivallan lisääminen vievät aina maailmaa dystooppiseen suuntaan.”

Kieli- ja etniset vähemmistöt joutuvat kokemaan näkyvää, rakenteellista ja piilossakin olevaa ns. arkipäiväistä rasismia. Ihonvärin perusteella tehtävä syrjintä, viharikokset ja väkivalta ovat todellisia ilmiöitä, joita vastaan on toimittava tarmokkaasti. Poliisien ja viranomaisten toimesta tapahtuu myös etnistä profilointia, jonka vuoksi poliisiorganisaation ja instituutioiden sisällä on tehtävä voimakasta muutostyötä ja riippumattomia tarkastuksia.

Avoin ja härski rasismi venäläisiä kohtaan on lisääntynyt Suomessakin, vaikka venäläinen työväenluokka ei ole vastuussa maata hallitsevan eliitin rikoksista ja sotaisista hyökkäyksistä. Ylen tekemä rasismia ja fasismia normalisoivan ohjelman julkaisu, vielä kaiken lisäksi nyt rasisminvastaisella viikolla, on järkyttävää toimintaa julkiselta palvelulta. Ohjelman perusteluissa Yle venyttää dialogi-argumenttia vaarallisesti sellaisiin porukoihin, jotka haluavat itse tämän dialogin kieltää.

Eriarvoisuus lopetetaan yhdenvertaisuudella

Matka kohti fasismia voidaan pysäyttää lisäämällä demokraattista valtaa yhteiskunnassa ja vähentämällä pääoman valtaa. Yhteiskunnassa on vahvistettava sosiaaliset ja demokraattiset oikeudet kaikilla. Kaikkia yrityksiä rajata osa ihmisistä käytännöillä ja lainsäädännöllä niiden ulkopuolelle on vastustettava määrätietoisesti. Tähän tarvitaan laajaa ja solidaarista yhteistoimintaa äärioikeistoa, rasismia ja fasismia vastaan. Ennen kaikkea äärioikeiston kasvuun on suhtauduttava vakavasti, sillä se synnyttää otollista maaperää siirtymiselle kohti fasismia.

Äärioikeiston nousua lietsoo eriarvoistava politiikka. Siksi kaikille ihmisille on turvattava kunnollinen elämä ja toimeentulo. Epäluulot nousevat epätoivosta. On nähtävä kapitalismin kiero todellisuus, joka johtaa työläisten riistämiseen, eriarvoisuuteen sekä työväenluokan sisäisiin vastakkainasetteluihin kansallisuuksien perusteella. Rasististen ja fasististen järjestöjen toimintaan on puututtava vahvasti ja käytettävä siihen lain jo nyt sallimia keinoja. Pariisin rauhansopimuksen artikla fasististen järjestöjen kieltämisestä on otettava jälleen täyteen käytäntöön.

Selittelyistä aitoihin tekoihin työelämässä

Myös työelämässä on kiinnitettävä jatkuvasti huomiota rasismin tunnistamiseen ja kitkemiseen sekä antirasististen käytöntöjen käyttöönottoon. On yleisesti tiedossa, että ihonväri tai jo enemmistön valtavirrasta poikkeava nimikin saattaa vaikuttaa ihmisillä työllistymisen mahdollisuuksiin negatiivisesti. Työpaikoilla on ryhdyttävä käyttämään entistä enemmän anonyymia rekrytointia, jotta kenenkään työllistyminen ei jäisi toteutumatta työnantajien ennakkoluulojen tai sellaisten ahdasmielisten ajatusmallien takia, joita asianomaiset ihmiset eivät välttämättä tiedostakaan.

Jokaisella työpaikalla on tärkeää olla laadittuna yhdenvertaisuussunnitelma, vaikka sitä ei lakisääteisesti alle 30 työntekijän työpaikoilla ole välttämätöntä tehdäkään. Koko henkilöstö on otettava mukaan suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen. Samalla on äärimmäisen tärkeää edistää työpaikkademokratiaa, parantaa työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksia sekä nostaa työläisen äänen kuuluvuutta työpaikalla. On toteutettava samapalkkaisuus samasta työstä riippumatta työntekijöiden kansallisuuksista.
Artikkeli Kommunistinuorten sivuilla: