Grahn-Laasonen, Sanni kok
Grahn-Laasonen, Sanni kok

Perhevapaiden uudistamisessa ei ole tarvetta odotella seuraavaa vaalikautta vaan työ on laitettava käyntiin heti, vaatii Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

“Hallituskautta on yli puolet jäljellä. Etsitään yhdessä malli, joka on perheille hyvä ja edistää tasa-arvoa”, Grahn-Laasonen sanoo.

Erilaisia ratkaisumalleja perhevapaiden uudistamisesta on esitetty jo monia ja keskustelua käyty. Kokoomuksen mielestä näistä keskusteluista löytyvät eväät sellaisen uudistuksen tekemiseen, joka mahdollistaa perheille erilaiset, joustavat ratkaisut, edistää tasa-arvoa, kannustaa työntekoon ja turvaa lapsen edun.

Keskusta esitti tänään oman pakettinsa, jossa pääasialliset uudistukset tehtäisiin vasta 2019 alkaen.

Grahn-Laasonen muistuttaa, että pääministeri Sipilän hallitusohjelman mukaan “hallitus arvioi kriittisesti kaikkia sellaisia tukijärjestelmiä, jotka ohjaavat työkykyisiä ihmisiä pitkäaikaisiin poissaoloihin työmarkkinoilta”. Hallitusohjelma velvoittaa käymään tähän työhön käsiksi nyt eikä odottelemaan.

“Suomi tarvitsee tekoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen ja työelämän tasa-arvon edistämiseksi. Naisten työmarkkina-aseman paraneminen sekä vanhemmuuden vastuiden ja kustannusten jakaminen eivät tapahdu itsestään. Samoin Suomessa alhainen osallistumisaste varhaiskasvatukseen verrattuna muihin EU-maihin on ongelma, joka vaatii toimia”, sanoo ministeri Grahn-Laasonen.

Ansiosidonnaisen vanhempainvapaan pidentäminen ja kotihoidon tuen lyhentäminen olisi paras ja tasapuolisin ratkaisu. Samalla tulee huolehtia päiväkotipaikkojen riittävyydestä sekä ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuudesta kaikissa Suomen kunnissa. Tulevaisuuden tavoitteena tulisi olla maksuton osa-aikainen varhaiskasvatus, johon osallistuu koko ikäluokka.