Pääministeri Sanna Marin ja Intian pääministeri Narendra Modi etätapaaminen 16.3.2021 © Lauri Heikkinen | valtioneuvoston kanslia

Pääministeri Sanna Marin ja Intian pääministeri Narendra Modi tapasivat kahdenvälisessä etäkokouksessa 16. maaliskuuta 2021. Pääministerien ensimmäisessä tapaamisessa oli laajasti esillä maiden välisen yhteistyön konkreettinen syventäminen ja monet kansainväliset kysymykset.

Pääministeri Marin nosti esille tasa-arvon sekä erityisesti naisten ja tyttöjen oikeuksien toteutumisen merkityksen yhteiskunnalle ja taloudelle. Pääministeri Marin kertoi pääministeri Modille Suomen ulkopolitiikan ihmisoikeusperustaisuudesta sekä Suomen ehdokkuudesta YK:n ihmisoikeusneuvoston jäseneksi kaudelle 2022–2024.

Pääministeri Marin korosti laadukkaan koulutuksen roolia yhteiskunnassa. Intia on parhaillaan uudistamassa koulutusjärjestelmäänsä ja tällä alalla Suomi ja Intia voivat tehdä paljon yhteistyötä.

Pääministerit keskustelivat kahdenvälisten suhteiden tiivistämisestä kaupan ja investointien, tieteen, innovaatioiden sekä kestävän kehityksen aloilla. Suomen ja Intian välillä on monia kumppanuuksia, joilla edistetään muun muassa kestävää kehitystä ja digitalisaatiota.

Keskustelussa löydettiin mahdollisuuksia entistä tiiviimmälle yhteistyölle esimerkiksi juuri uusien teknologioiden ja digitalisaation aloilla kuten 6G:n, kvanttilaskennan ja tekoälyn kehittämisessä. Näiden hyödyntämisessä Suomella ja Intialla on paljon tarjottavaa toisilleen.

Ilmastonmuutoksen torjuntaa pääministerit käsittelivät sekä kansainvälisenä aiheena että Intian ja Suomen ilmastoaloitteiden näkökulmasta. Tapaamisen yhteydessä julkaistussa Suomen ja Intian yhteisessä julkilausumassa mainitaan muun muassa Intian aloite Kansainvälisestä aurinkovoima-allianssista (ISA), jolla pyritään aurinkoenergian käytön edistämiseen, sekä Suomen Chilen kanssa tekemä yhteisaloite valtiovarainministerien ilmastokoalitiosta.

Keskustelussa oli esillä myös YK:n uudistaminen. Pääministeri Marin totesi tässä yhteydessä Suomen tuen Intian pyrkimykselle YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäseneksi.

Esillä olivat lisäksi EU:n ja Intian suhteet, joista pääministereillä on tilaisuus keskustella seuraavan kerran Portossa 8.5.2021 pidettävän EU:n ja Intian päämieskokouksen yhteydessä. Pääministerit keskustelivat lyhyesti myös alueellisista kysymyksistä kuten Myanmarin ja Afganistanin tilanteet sekä arktinen yhteistyö ja Afrikka.

Suomi ja Intia julkaisivat tapaamisen yhteydessä yhteisen julkilausuman, jossa painotetaan maiden yhteistyön konkreettista syventämistä ja monenvälisen sääntöperustaisen yhteistyön tärkeyttä maailmassa.

Edellisen kerran Suomen ja Intian pääministerit ovat tavanneet Pohjoismaiden ja Intian välisen tapaamisen yhteydessä Tukholmassa 2018.