Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta käsitteli tänään hallituksen esitystä epidemiakorvaukseksi. Perussuomalaiset jättivät asiassa vastalauseen, jossa esitettiin korvauksen kohdentamista uudelleen kunnille osaksi täydentävää toimeentulotukea.

”Hallituksen esitys on valmisteltu kiireellä ja ilman normaalia lausuntokierrosta tai vaikutusarviointia. Lopputuloksena oli heikkolaatuinen esitys, jonka ongelmat tulivat asiantuntijakuulemisessa selkeästi ilmi. Ongelmia nostivat esiin niin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Lastensuojelun Keskusliitto, Takuusäätiö, Itä-Suomen yliopisto kuin Kuntaliittokin. Hallituspuolueet jättivät kuitenkin aiheellisen kritiikin huomiotta”, perussuomalaisten kansanedustajat sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen moittivat.

Esityksen keskeinen ongelma on epidemiakorvauksen epäonnistunut kohdentuminen

”THL toi ilmi, että maalis-heinäkuussa toimeentulotuen saajamäärä kasvoi vain viidellä prosentilla ja peräti 94 % toimeentulotuen saajista oli ns. vanhoja saajia, jotka saivat toimeentulotukea jo ennen koronakriisin alkua. Silti hallitus halusi kohdentaa epidemiakorvauksen nimenomaan perustoimeentulotuen saajille. Itä-Suomen yliopisto toi esiin, että perustoimeentulotuen saajista vain noin 20 % on lapsiperheitä, mutta peräti 75 % yhden hengen talouksia. Hallituksen esitys on harhaanjohtavasti perusteltu ja THL huomautti kuulemisissa tästä”, Juvonen, Juuso ja Reijonen painottavat.

Tuen painottuessa yhden hengen talouksiin pienituloiset lapsiperheet jäävät ilman tukea

”Kuulemisissa Lastensuojelun Keskusliitto huomautti, että pienituloiset lapsiperheet, joiden vanhemmat opiskelevat tai joiden tulonlähde on vanhempainpäiväraha tai kotihoidontuki, jäävät myös epidemiakorvauksen ulkopuolelle. Vastaavasti THL huomautti, että tuki olisi voitu kohdistaa tehokkaammin epidemiasta taloudellisesti kärsiville kohdistamalla se työmarkkinatukeen ja työmarkkinatuen lapsikorotukseen. Hallituspuolueille tämä vaihtoehto ei kuitenkaan kelvannut. Herää kysymys, mikä on hallituksen motiivi kohdentaa epidemiakorvaus näin”, Juvonen, Juuso ja Reijonen ihmettelevät.

Perussuomalaisten ehdotus kohdistaa tuki asiantuntijalausuntojen mukaisesti tyrmättiin

”Esitimme valiokunnassa vaihtoehtoa, jossa epidemiakorvaukseen varattu raha olisi jaettu kunnille ja toimeentulotukilakiin olisi tehty muutos, jolla kunnat voisivat maksaa täydentävää toimeentulotukea koronaepidemiasta johtuviin, maalis-joulukuun välisenä aikana aiheutuneisiin todellisiin kustannuksiin. Tämä olisi ollut oikeudenmukainen ratkaisu, jolla tukea olisi voitu tarjota sitä eniten tarvitseville”, Juvonen, Juuso ja Reijonen huomauttavat.

Valiokunnan enemmistö kuitenkin päätti hyväksyä hallituksen linjan. Ainoastaan kokoomuksen edustajat Mia Laiho ja Terhi Koulumies asettuivat tukemaan perussuomalaisten tekemiä muutosehdotuksia.