Torvalds_Nicke

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvaldsin mukaan Suomen ja Euroopan turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuu nyt suuria muutoksia. Hänen mukaansa kyllä tai ei -termeihin perustuva keskustelu NATOsta on vanhentunut.

– Venäjä tulee seuraavan vuosikymmenen aikana muuttumaan taas. Ei ole Suomen ja Euroopan kannalta mitenkään yhdentekevää, miten se muutos tapahtuu. Yhdysvaltojen auktoriteetti murenee tällä hetkellä lähes systemaattisesti arvaamattoman presidentin takia. Se epävarmuus on toivottavasti ohimenevää, mutta hieman pidemmällä tähtäimellä se antaa signaalin, että Yhdysvalloilla on nyt suuria haasteita kotimaisessa politiikassaan, Torvalds sanoo.

Myös Eurooppa on siksi sellaisten haasteiden edessä, jotka vaativat enemmän kaukonäköisyyttä kuin mitä meiltä on vaadittu viimeisten vuosikymmenten aikana.

– Selkeä signaali saatiin Ruotsin keskustapuolueelta, joka puoluekokouksessaan poisti yhteyden Suomen ja Ruotsin menemisestä ”käsi kädessä” NATOon tai jättäytymisestä ”käsi kädessä” ulkopuolelle. Meidän on siis tehtävä päätöksemme itse.

– Suomen nyt kohtaama turvallisuuspoliittinen tulevaisuus pitää sisällään päätöksen siitä, miten EU:n turvallisuuspolitiikka sovitetaan yhteen NATOn kanssa. Se edellyttää aktiivista roolia EU:n turvallisuuspoliittisessa tulevaisuuskeskustelussa, sekä NATO-jäsenyyttä NATOssa, joka tulee näyttämään erilaiselta kuin mitä se on tänään.

Torvalds keskustelee turvallisuuspolitiikasta vastaehdokkaidensa kanssa Nya Utrikespolitiska Samfundetin presidentinvaalikeskustelussa huomenna maanantaina 9.10. klo 16.30.