large_1430390136714

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola Kuva: SAK

SAK:n Matti Huutola ja Vasemmiston Li Andersson:

Pienimpien palkkojen nostaminen torjuu köyhyyttä ja kasvattaa ostovoimaa

Vasemmistoliiton Työelämäfoorumissa Tampereella puhuneet SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson haluavat pysäyttää työnantajaliittojen ja poliittisen oikeiston käynnistämän matalapalkkavyörytyksen.

– Suomessa on tultava palkalla toimeen. Työtä tekevien köyhyyden torjuminen on keskeinen sekä ay-liikkeen että Vasemmistoliiton tavoite. Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun työnantajat ja oikeisto ajavat matalapalkkatyön lisäämistä. Matalapalkka-alojen rakentamisen sijasta työnantajien tulisi palkita työntekijöitä, jotta aitoa tuottavuutta ja kasvua luodaan kestävästi, Matti Huutola sanoo.

– Työehtosopimusten yleissitovuuden säilyttäminen ja vahvistaminen on tässä keskeinen keino ja myös yhteinen tavoite. Suomalaisella työmarkkinamallilla on monia ansioita, ja sitä ei saa ryhtyä romuttamaan, Huutola arvioi.

– Kahdet työmarkkinat ovat todellisuutta Suomessa jo nyt ja monen työtä tekevän palkka ei riitä elämiseen. Matalapalkkatyön lisäämisen työllisyysvaikutuksista ei ole mitään tutkimusnäyttöä, sen sijaan pienimpien palkkojen korotus lisää ostovoimaa ja sitä kautta työllisyyttä. Pienituloisten palkat menevät suurimmalta osin kulututukseen, eivät finanssimarkkinoille, Li Andersson sanoo.

– Palkkatason pitäminen kohtuullisen korkeana suhteessa pääomaan on keskeinen keino kannustaa työntekijöitä hyvään tulokseen ja samalla huolehtia hyvinvointivaltion edellyttämästä veropohjasta. Vasemmistoliiton ja ay-liikkeen huoli näistä asioista on yhteinen. Eriarvoisuus on 2010-luvun suurimpia yhteiskunnallisia ja taloudellisia ongelmia, ja matalapalkkatyön lisääminen kiihdyttäisi tätä haitallista kehitystä entisestään, Andersson sanoo.

Työelämäfoorumi kokosi sadat vasemmistolaiset ay-toimijat Tampereelle 15.–16.10. keskustelemaan työelämästä ja antamaan syötteitä Vasemmistoliiton työelämälinjauksiin. Foorumiin osallistui niin työelämän ja talouspolitiikan asiantuntijoita kuin poliitikkojakin.