vasemmistoliitto_logo-svg

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä esitteli tänään Työelämäfoorumissa Tampereella 6+6+6-vanhempainvapaamallinsa parantamaan työn ja perhe-elämän yhdistämistä.

Vasemmistoliitto esittää nykyisen äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaajärjestelmän muuttamista ja pidentämistä 18 kuukauden vanhempainvapaaksi. Vapaa jaettaisiin kolmeen kuuden kuukauden jaksoon, joista yhden käyttäisi äiti, yhden vanhemmat jakaisivat keskenään ja yhden käyttäisi isä.

Samaa sukupuolta oleville vanhemmille vapaa jaettaisiin samalla tavalla. Yksinhuoltaja voisi pitää koko 18 kuukauden vapaan. Vapaajaksoja voisi käyttää lapsen kolmivuotispäivään saakka.

– Nykyinen vanhempainvapaamalli ei täytä sille asetettuja tavoitteita lasten hyvinvoinnin ja sukupuolten tasa-arvon edistämisestä. Naiset käyttävät valtaosan sekä vanhempainvapaasta että hoitovapaasta. Tämä vaikuttaa naisten työnsaantimahdollisuuksiin, urakehitykseen, palkkoihin ja eläkkeisiin. Vanhempainvapaiden uudistaminen on tärkeä rakenteellinen uudistus, joka parantaa erityisesti naisten työllisyyttä, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Isät käyttävät tällä hetkellä alle kymmenen prosenttia vanhempainrahapäivistä.

– Isät käyttävät pääosin niitä vapaita, jotka on nimetty isille. Syyt löytyvät suhtautumisesta sukupuolten väliseen työnjakoon sekä työelämän käytännöistä ja asenteista. Varaamalla isille yksi osa vanhempainvapaista tuetaan isiä täysipainoisempaan perhe-elämään ja annetaan lapsille mahdollisuus läsnäolevaan isään, Vasemmistoliiton puoluesihteeri Joonas Leppänen sanoo.

Vasemmistoliitto on teettänyt laskelmat mallin kustannuksista eduskunnan tietopalvelussa. Jos esimerkiksi puolet isistä hyödyntäisi vapaansa, olisi mallin kustannus 150 miljoonaa vuodessa. Vasemmistoliitto tulee esittämään vaihtoehtobudjetissaan, että valtio varaisi uudistukselle riittävät varat.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä valmistelee syksyn aikana lakialoitetta vanhempainvapaajärjestelmän muuttamisesta 6+6+6-mallin mukaiseksi. Lakialoitteelle haetaan tukea myös kansalta: Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä avaa vetoomuksen, jonka allekirjoittamalla voi antaa tukensa tehtävälle lakialoitteelle. Vetoomus löytyy osoitteesta http://tolkkua.fi.

Vasemmistoliiton Tolkkua työelämään -kampanja haastaa uudistamaan työelämän lainsäädäntöä ja käytäntöjä muuttuvan maailman tarpeisiin. Kampanjan aikana Vasemmistoliiton kansanedustajat kiertävät koko Suomen puhumassa työelämästä ja sen laadusta ja Vasemmisto tekee joukon avauksia, jotka tähtäävät työelämän tolkullistamiseen.

Tähän mennessä kampanjassa tehdyt avaukset ovat perhevapaiden paremman jakamisen lisäksi itsensätyöllistäjien aseman parantaminen, 10 euron vähimmäistuntipalkka sekä ryhmäkanneoikeuden laajentaminen. Lisää kampanjateemoista osoitteessa http://tolkkua.fi.

Työelämäfoorumi kokoaa noin 300 vasemmistolaista ay-toimijaa Tampereelle 15.–16.10. keskustelemaan työelämästä ja antamaan syötteitä Vasemmistoliiton työelämälinjauksiin.