satu-taavitsainen-2015web

SDP:n kansanedustaja, Kelan varavaltuutettu Satu Taavitsainen sanoo Kelalla olevan näytön paikka, kun perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirretään kunnilta Kelan hoidettavaksi ensi vuoden alusta. Kela on useimmille suomalaisille tuttu kumppani ja varmasti kynnys hakea toimeentulotukea madaltuu. Kirjavat kuntien käytännöt mm. hakemusten liitteiden suhteen poistuvat ja ihmiset saavat yhdenvertaisempaa kohtelua.

Taavitsainen muistuttaa, että päätös toimeentulotuesta on annettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä.

-Käsittelyajoissa on ollut osassa kuntia pahoja ongelmia. Joissakin tapauksissa hakijat ovat joutuneet odottamaan useita viikkoja rahattomana ja ruuattomana. Erityisesti lapsiperheiden osalta tilanne on ollut kammottava. Tämä on johtunut kunnissa liian vähäisestä etuuskäsittelijöiden määrästä, kertoo Taavitsainen.

-Kelan johdon on huolehdittava, että työntekijöitä on riittävästi käsittelemässä hakemuksia ja varmistettava lainmukaiset käsittelyajat. Jos Kela ei tähän pysty, on kansanedustajien puututtava tilanteeseen heti. Kelasta on saatava ensi vuoden alusta lähtien raportit käsittelyajoista kuukausittain, Taavitsainen vaatii.

-Toivon Kelasta löytyvän myös inhimillisyyttä tehdä päätökset ja maksatukset ennen joulua ja muita pitkiä pyhiä. Olen kuullut surullisia tarinoita, kun lapsiperheet ovat odottaneet joulunpyhät sosiaalitoimen päätöstä rahasta.

Taavitsainen on huolissaan niiden ihmisten puolesta, joilla ei ole mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen. Kaikilla ei ole tietokonetta, nettiyhteyttä, verkkopankkitunnuksia tai osaamista sähköiseen asiointiin.

-Kuntien toimintaverkko on laajempi kuin Kelan. Kuntia on 313, joilla jokaisella on oma toimipisteensä, johon hakemuksia on voinut jättää. Kelalla on 183 toimistoa ja 1 sivuvastaanotto. Tätä harventunutta palveluverkkoa on korvattu kunnissa olevilla yhteispalvelupisteillä, joita on 140, Taavitsainen kertoo.

Taavitsaisen mukaan on turvattava, ettei yhdessäkään kunnassa käy niin, että ei ole kunnassa paikkaa, jonne toimeentulotukihakemuksen voi henkilökohtaisesti jättää ja jossa se kirjataan heti saapuneeksi. Kuntien ja Kelan on yhdessä tämä huolehdittava.

-Hakemuksen jättäjälle on erittäin tärkeä asia, että hakemus kirjataan saman tien saapuneeksi, koska sillä on vaikutusta käsittelyaikaan. Yksikin päivä on merkityksellinen siinä tilanteessa, kun on nälkä ja rahaa ei ole, muistuttaa Taavitsainen.

Taavitsainen huomauttaa, että muut toimeentulotukipäätökset, kuten ehkäisevä toimeentulotuki jää edelleen kuntien vastuulle. On erittäin moitittavaa, että kuntien valtuustot ovat pienentäneet ennaltaehkäisevän toimeentulotuen määrärahoja, jolloin sosiaalityöntekijät eivät voi auttaa ihmisiä, vaikka näkisivät, että varhaisella avulla voitaisiin välttää elämäntilanteen mutkistumista.

-Hyväkään lääkeresepti ei auta, jos vanhuksella ei ole rahaa ostaa lääkkeitä, eikä laadukas neuvolan terveystarkastus auta, jos lapsiperheellä ei ole varaa ostaa ruokaa. Yksilön kannalta katsottuna suomalainen palvelujärjestelmä toimii liian myöhään ja vasta vakavien ongelmien ilmaannuttua. Kuntapäättäjien pitää herätä näkemään ihmisten hätä, Taavitsainen päättää.