tiina-10-600x600

Kuva: Susanna Hynynen

Sinisten Elovaara: Kiusattujen asia etenee

Sinisen eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtajan, kansanedustaja Tiina Elovaaran koulukiusaamista koskeva lakialoite etenee. Eduskunnan sivistysvaliokunta on päättänyt lähettää aloitteen sekä siihen saadut lausunnot opetus- ja kulttuuriministeriölle käsiteltäväksi ministeriön asettamassa, koulukiusaamista pohtivassa työryhmässä.

”Sivistysvaliokunta pyytää, että opetus- ja kulttuuriministeriö antaa valiokunnalle ensi vuoden alkupuolella selvityksen niistä lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä, joihin ministeriön arvion mukaan on syytä ryhtyä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja koulurauhan takaamiseksi”, Elovaara kertoo.

Saatuaan ministeriön selvityksen valiokunta palaa asian käsittelyyn.

Elovaara on tyytyväinen siitä, että valiokunta haluaa kuulla työryhmän näkemyksen. Hän muistuttaa, että lakialoitteen sisältö on hallitusohjelman hengen mukainen.

”Aloitteeni käsittely valiokunnassa on kestänyt kauemmin kuin olisin toivonut, mutta pääasia että kiusattujen asia etenee”, Elovaara toteaa.

Elovaaran lakialoitteessa esitetään perusopetuslakia muutettavaksi siten, että kunnilla olisi mahdollisuus puuttua paremmin ja oikeudenmukaisemmin vakaviin kiusaamistapauksiin kouluissa. Käytännössä lakialoite tuo lakiin merkinnän että kiusaaja voidaan siirtää toiseen kouluun sen sijaan että kiusattu joutuu siirtymään, kuten nykyisen käytännön mukaan tapahtuu. Lakialoitteen on allekirjoittanut yli 100 kansanedustajaa.

”Lain tarkoituksena on sekä helpottaa kiusattujen asemaa että lähettää selkeä viesti, jonka mukaan kiusaamista harjoittava oppilas voi myös olla osapuoli, joka joutuu tarvittaessa vaihtamaan koulua. Tämä antaa uhrille ja koko yhteisölle oikeanlaisen signaalin ihmisarvon kunnioittamisesta ja kertoo, että uhrin kokemukset otetaan vakavasti ja ongelma aidosti korjataan”, Elovaara tiivistää aloitteensa tarkoituksen.