thoughtful-tern

Suomen Itämeri-valtuuskunnan puheenjohtaja Kari Kulmala (sin.) peräänkuulutti Maarianhaminassa pidetyssä 27. Itämeren parlamentaarikkokonferenssissa taistelua merten muoviroskaantumista vastaan toivoen, että myös Venäjä on tässä työssä aktiivisesti mukana. Hän tuki myös ajatusta, jossa Itämeri-parlamentaarikot työskentelisivät aiheen parissa entistäkin aktiivisemmin. Hän toivoi myös, että Itämeren alueesta tulisi kiertotalousajattelun edelläkävijä.

Valtuuskunnan varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok.) esitteli raporttinsa Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio HELCOM:n työstä (yhdessä Sylvia Bretschneiderin kanssa) sekä Itämeren rehevöitymisen tilasta.

“Itämeri on kaikesta yhteistyöstä huolimatta yhä maailman saastunein meri. Rehevöityminen on yhä yksi sen suurimmista uhista ja tahtia Itämeren suojelun kiristämiseksi tulisi kiristää”, Sirén totesi.

Itämeren rantavaltiot eivät valitettavasti toimeenpane puhdistamiseen tähtääviä sopimuksia riittävän tehokkaasti eivätkä esimerkiksi rehevöitymisen torjumistoimenpiteet ole tarpeeksi kohdennettuja. Itämeri-parlamentaarikoiden tulee jatkossakin ottaa voimakkaasti kantaa asiaan ja patistaa kaikkia alueen hallituksia toimeenpanemaan HELCOM:n asettamat tavoitteet.

Entinen kansanedustaja Christina Gestrin esitteli konferenssissa Pohjoismaiden neuvostolle maaliskuussa 2018 laatimansa raportin, jossa todetaan, että Itämeren ympäristöyhteistyö pitää saada erilleen EU:n Venäjä-pakotteista, jotka asetettiin Krimin niemimaan Venäjään liittämisen jälkeen. Haastavasta kansainvälisestä tilanteesta ja jännitteistä huolimatta parlamentaarikot pitivät pragmaattisen Itämeri-yhteistyön lisäämistä ja yhteistä vastuunkantoa meren hyvästä tilasta ensisijaisen tärkeänä.

Itämeren 27. parlamentaarikkokonferenssi BSPC:n verkkosivuilla:
http://www.bspc.net/annual-conferences/the-27th-baltic-sea-parlimentary-conference-mariehamn-26-28-august-2018/