canadaeu

Suuren valiokunnan kokouksen aiheina 28. lokakuuta olivat EU:n vapaakauppasopimusneuvottelut Kanadan kanssa (CETA) sekä Ecofin-neuvoston ja euroryhmän tulevat kokoukset.

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) selvitti valiokunnalle CETA-sopimuksen toimeenpanon tilannetta. Valiokunnassa keskusteltiin erityisesti investointien suojaan liittyvästä riitojenratkaisumekanismista, joka hidasti neuvottelutuloksen hyväksymistä mm. Belgian tietyissä alueparlamenteissa. Ministeri Mykkänen kertoi, että sopimukseen lisätyt selvennykset ovat teknisiä, eivätkä käytännössä vaikuta sen sisältöön.

Lisäksi suuren valiokunnan keskustelussa todettiin, että mm. Suomessa käytössä oleva parlamentin jatkuva konsultointi EU-neuvotteluiden aikana on toimiva tapa ennakoida mahdolliset ristiriidat kansallisen lainsäädännön kanssa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) antoi valiokunnalle selvityksen tulevista Ecofin-neuvoston ja euroryhmän kokouksista (7.–8.11.).

Ecofin-neuvoston keskeisin asia on yritysveropaketti, joka sisältää ehdotuksen yhteisestä yhdistetystä yritysveropohjasta. Asiasta käydään ensimmäinen näkemysten vaihto. Ministeri Orpon mukaan Suomi lähtökohtaisesti kannattaa hankkeita, mutta tarkka kanta määritellään myöhemmin. Euroryhmässä käydään mm. keskustelu kasvusta ja työllisyydestä konkurssilainsäädännön näkökulmasta.

Valiokunnan keskustelussa päähuomio kiinnittyi yritysveropakettiin. Ministeriltä tiedusteltiin, mitkä ovat Suomelle keskeisiä osia kokonaisuudessa. Ministeri Orpon mukaan Suomi painottaa mm. veropohjan harmonisointia ja veronkierron ehkäisyä.

Ministeri Orpo selvitti valiokunnalle myös kirjettä, jonka komissio lähetti Suomelle ensi vuoden talousarvioesityksen johdosta. Valiokunnassa keskusteltiin Suomen vastauksesta komissiolle ja mahdollisista seuraamuksista.