Soini, Timo ps

Ulkoministeri Timo Soini (ps.)

“Jotta saavutetaan kestäviä tuloksia, on kriisinhallinnan tavoitteena oltava kokonaisvaltaisuus sekä paikallisen omistajuuden lisääminen”, totesi ulkoministeri Soini puheessaan Tampereen Paasikivi-Seuran tilaisuudessa 19. lokakuuta. Puheellaan ulkoministeri kunnioitti Suomen 60-vuotista osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan.

Puheessaan ulkoministeri Soini nosti esille kaksi perusehtoa, joiden myötä kriisinhallinnassa on saavutettavissa kestäviä tuloksia. Yhtenä keskeisenä tavoitteena on oltava se, että paikalliset viranomaiset ja turvallisuusrakenteet pystyisivät kohtuullisen ajan kuluttua kantamaan vastuun maan turvallisuudesta ja vakaudesta.

“Vaikka Afganistanin tilanne on edelleen hyvin huolestuttava, niin tällä saralla positiivisia tuloksia on saavutettu: tyttöjen koulunkäynti on lisääntynyt ja päävastuu turvallisuudesta on siirretty jo vuosia sitten Afganistanin poliisille ja armeijalle”, ulkoministeri Soini sanoi.

Toisena perusehtona kestävien tulosten saavuttamiseksi ulkoministeri nosti esille kriisinhallinnan kokonaisvaltaisuuden. Kansainvälisellä yhteisöllä tulee olla käytössään laaja keinovalikoima, johon kuuluu sotilaallinen kriisinhallinta, siviilikriisinhallinta, humanitaarinen apu, kehitysponnistelut ja tietenkin myös poliittiset prosessit.

Puheessaan Soini toi myös esille, että hallitusohjelman mukaisesti Suomi jatkaa aktiivista osallistumistaan kansainväliseen kriisinhallintaan.

“Olemme tällä vaalikaudella vahvistaneet osallistumista Libanonin UNIFIL-operaatiossa, Pohjois-Irakin Erbilissä, ja myös Malin osallistumisen lisäämisestä on tehty päätös. YK:n rauhanturvatoiminnassa lisäämme poliisihenkilöstöä. Aktiivinen kriisinhallintaosallistuminen on Suomelle tärkeää ja se on vakiintunut osaksi Suomen kansainvälistä kuvaa.”

Kriisinhallinnan lisäksi ulkoministeri Soini nosti puheessaan esille dialogin ja rauhanvälityksen edistämisen tärkeyden. Konkreettisina esimerkkeinä tästä hän mainitsi Suomen tukeman uskonnollisten ja perinteisten johtajien rauhanvälitysverkoston sekä Helsinki Policy Forumin.

“Dialogin ja rauhanvälityksen edistäminen on ollut jo pitkään Suomen ulkopolitiikan tärkeä painopistealue. Se on myös yksi omista prioriteeteistani ulkoministerinä. Henkilökohtainen tavoitteeni on, että vastaisuudessa panostamme oikeasti enemmän ennaltaehkäisyyn”, ulkoministeri Soini totesi.