fPUcEbM_

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson soten valinnanvapausmallista:

Palveluiden pakkoyhtiöittäminen ja -ulkoistaminen tulee kalliiksi ja vähentää tasa-arvoa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pitää hallituksen sote-esitykseen tehtyjä muutoksia kosmeettisina ja vaatii että valmistelussa palataan uudistuksen alkuperäisiin lähtökohtiin.

– Hallitus ei ole halunnut kuunnella asiantuntijoiden murskaavaa kritiikkiä. Tänään julkaistussa esityksessä hallitus on tehnyt pieniä viilauksia parempaan suuntaan, mutta nämä eivät millään tavalla ratkaise soten isoja rakenteellisia ongelmia.

– Perusongelma on hallituksen härkäpäinen tahto markkinaehtoistaa sote-palvelut, vaikka on yleisesti tiedossa, kuinka huonosti tämä sopii sosiaali- ja terveyspalveluihin, Andersson sanoo.

Hallituksen esityksessä sote-keskusten palveluvalikoimaa on laajennettu pitämään sisällään myös lyhytaikaisia sosiaalihuollon palveluita. Tämä luo uuden keinotekoisen rajan yksityisen sote-keskuksen ja maakunnan välillä: lyhytaikaisen tuen tarpeessa olevien pitäisi käyttää yksityisen sote-keskuksen palveluita, ja pitkäaikaisia palveluita tulisi hakea maakunnan liikelaitoksesta.

– Tällaisessa mallissa pompottelu toimipisteestä ja jonosta toiseen jatkuu ja lisääntyy, kuten myös tiedonkulkuun liittyvät ongelmat. Asiakassetelit ja henkilökohtaiset budjetit sekavoittavat järjestelmää vielä lisää.

Hallituksen esityksessä rahoituksen määräytymistä on muutettu muun muassa painottamalla henkilömäärän ohella sosiaalisia ja alueellisia tekijöitä. Tämä ei Anderssonin mukaan riitä takaamaan alueellista tasa-arvoa.

– Maakunnan liikelaitos eli julkinen puoli kantaisi vastuun kalleinta ja pitkäaikaisinta hoitoa vaativista potilaista. Valinnanvapausmalli sisältää edelleen suuria kannustimia joko ylihoitaa tai alihoitaa ihmisiä. Tämä lisää eriarvoisuutta, terveyseroja ja kasvattaa kustannuksia.

– Kuinka uudet yksityiset palvelut aiotaan rahoittaa, jos samalla kokonaisuudesta haetaan säästöjä? On itsestään selvää, että suurten kaupunkien ja hyvätuloisten lisäpalvelut maksatetaan joko karsimalla syrjäseutujen asukkaiden palveluita, tai merkittävällä asiakasmaksujen korotuksella. Tämä tulee lisäämään eriarvoisuutta entisestään, vaikka Suomessa on jo nyt Pohjoismaiden korkeimmat asiakasmaksut, Andersson muistuttaa.

Andersson vaatii valinnanvapausmallin hylkäämistä.

– Hallitus on jo tunnustanut, että neuvolajärjestelmä toimii loistavasti ilman markkinoiden ohjausta. Nyt sen olisi aika vihdoin tunnustaa, että kaikki muutkin sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan aivan hyvin toteuttaa julkisten palveluiden pohjalta, ilman pakkoyhtiöittämisen ja palveluiden ulkoistamisen tuomaa kustannusnousua, lisävalvontaa ja sotkua.