HannaSarkkinen-4928-2-web

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen:
Tekijänoikeuksien turvaamiseen löydyttävä uhkailukirjeitä parempia keinoja

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kansanedustaja Hanna Sarkkinen on huolissaan useiden suomalaisten saamista kirjeistä, joissa vaaditaan suuria korvauksia netissä tehdyistä tekijänoikeusrikkomuksista ja uhataan oikeudenkäynnillä.

Erilaiset asianajotoimistot ovat viime vuosina lähetelleet kansalaisille kirjeitä, joissa tekijänoikeusloukkaukset uhataan viedä oikeuteen, mikäli nettiliittymän haltija ei maksa vaadittua korvaussummaa. Kyse on internetissä tapahtuneiden tekijänoikeusloukkausten, kuten netistä laittomasti ladattujen elokuvien, perusteella lähetetyistä laskuista.

Kansanedustaja Sarkkinen on jättänyt kirjallisen kysymyksen, jossa hän kysyy ministeriltä, mitä asiantilan selkeyttämiseksi ja prosessiin liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi voitaisiin tehdä.

Sarkkinen korostaa, että tekijänoikeudet kuuluvat teoksen tekijälle, ja tällä on oikeus korvauksiin, mikäli niitä rikotaan.

– Tekijän oikeudet teokseensa on turvattava. Laiton jakaminen on onneksi vähentynyt viime aikoina, kun Spotifyn ja Netflixin kaltaiset suoratoistopalvelut ovat tuoneet musiikin ja elokuvat helposti saataville laillisin keinoin.

Sarkkisen mukaan massapostituksena lähetettävät korvausvaatimuskirjeet ovat kuitenkin monella tapaa ongelmallisia.

– Prosessi on hämärä, eikä korvausvaateen taustalla välttämättä ole teoksen tekijä. Korvausvaatimukset saattavat olla jättimäisiä suhteessa tehtyyn rikkomukseen. Kirje lähetetään nettiliittymän haltijalle, vaikka tämä ei välttämättä ole se, joka tekijänoikeusrikkomukseen on syyllistynyt. Kirjeet hämmentävät, ahdistavat ja pelottavat.

– Tekijänoikeusloukkauksia pitää voida estää paremmilla keinoilla, kuin lähettelemällä massapostituksena uhkailukirjeitä. On tärkeä selvittää pikaisesti, mitä tilanteen selkeyttämiseksi voitaisiin tehdä.

KIRJALLINEN KYSYMYS

tekijänoikeuskorvausvaateista

Eduskunnan puhemiehelle

Erilaiset asianajotoimistot ovat viime vuosina lähetelleet kansalaisille kirjeitä, joissa ne vaativat korvauksia tekijänoikeusrikkomuksista oikeudenkäynnillä uhkailemalla. Tekijänoikeusloukkaukset uhataan viedä oikeuteen, mikäli internetliittymän haltija ei maksa vaadittua korvaussummaa. Kyse on internetissä tapahtuneiden tekijänoikeusloukkausten, kuten netistä laittomasti ladattujen elokuvien, perusteella lähetetyistä laskuista. Ilmeisesti näiden massapostituksella lähetettyjen kirjeiden taustalla on ulkomailla toimivat valvontajärjestelmät, jotka seuraavat internetliikennettä. IP-osoitteiden haltijoiden yhteystiedot saadaan suomalaisilta teleoperaattoreilta.

Tilanteen tekee erikoiseksi se, etteivät kyseiset kirjeitä lähettelevät asianajotoimistot ilmeisesti toimi teoksen tekijän puolesta vaan ulkomailla toimivien tekijänoikeusyhtiöiden puolesta. Liiketoiminnan tarkoituksena vaikuttaa olevan se, että asianajoyritykset ja tekijänoikeusyhtiöt pyrkivät rahallisesti hyötymään tekijänoikeusloukkauksista.

Tekijänoikeudet kuuluvat teoksen tekijälle, eikä laitonta jakamista pidä sallia. Tekijänoikeuksien rikkominen yleistyi voimakkaasti, kun musiikkia, elokuvia ja ohjelmistoja pystyi jakamaan ilmaiseksi internetissä. Laiton jakaminen on onneksi viime aikoina vähentynyt, kun uudenlaiset suoratoistopalvelut ovat yleistyneet, ja musiikki ja elokuvat ovat nyt helposti saatavilla laillisin keinoin.

Tekijänoikeusrikkomuksia voidaan torjua monella tavalla, ja tekijällä on oikeus vaatia korvauksia, mikäli teosta jaetaan ilman lupaa. Kuitenkin massapostituksina asianajotoimistojen toimesta lähetettävät korvauskirjeet ovat monella tapaa ongelmallisia. Kyseinen valvonta ja korvausten perintäprosessi ei ole mitenkään säänneltyä ja korvausvaatimukset ovat usein perusteettoman korkeita suhteessa tehtyisiin tekijänoikeusloukkauksiin. Prosessissa tapahtuu virheitä, eikä nettiliittymän haltija ole aina välttämättä se, joka on tekijänoikeusloukkauksen tehnyt. Liittymän haltijaa pidetään kirjeissä lähtökohtaisesti syyllisenä, mikä on oikeusjärjestelmämme syyttömyys-olettaman vastaista. Kirjeet hämmentävät, ahdistavat ja pelottavat monia kansalaisia ja prosessin lainmukaisuus on epäselvä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko ministeri tietoinen ilmiöstä ja pitääkö ministeri tilannetta ongelmallisena?

Mitä voitaisiin tehdä tilanteen selkeyttämiseksi ja prosessiin liittyvien epäkohtien ratkaisemiseksi?

Helsingissä 16.1.2017

Hanna Sarkkinen /vas