Vasemmistoliiton Jari Myllykoski:

Siviilipalveluksen kestoa on lyhennettävä

Vasemmistoliitto jätti eriävän mielipiteen asevelvollisuuskomitean mietintöön. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja komitean jäsen Jari Myllykoski näkee komitean mietinnössä sekä hyvää että huonoa.

– Vasemmistoliitto päätyi kuitenkin jättämään komitean mietintöön eriävän mielipiteen, koska meidän mielestämme on epäoikeudenmukaista, ettei komitea ole valmis ehdottamaan siviilipalveluksen keston lyhentämistä, vaikka komitean ehdotukset siviilipalveluksen uudistamiseksi lisäisivät siviilipalvelusvelvollisten velvollisuuksia ja lisäisivät siviilipalveluksen kokonaisrasittavuutta asepalvelukseen nähden, Myllykoski sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä siviilipalveluksen kestoa tulisi lyhentää tavalla, joka ottaa huomioon Suomen kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet. YK:n ihmisoikeuselimet ja ihmisoikeusjärjestö Amnesty International pitävät nykyistä siviilipalvelusaikaa (347vrk) rangaistusluontoisena.

– Pitkä palvelusaika myös lykkää opintojen aloittamista ja työelämään siirtymistä, mikä heikentää työllisyyttä, Myllykoski painottaa.

– Lisäksi totaalikieltäytyjien vankeusrangaistuksista tulisi luopua.

Myllykoski näkee kuitenkin komitean mietinnössä hyvänä asiana erityisesti sen, että siinä kiinnitetään huomiota syrjintään ja epäasialliseen käytökseen puuttumiseen ja että tavoitteena on entistä yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi palvelusaika. Johto- ja esihenkilöt myös koulutetaan systemaattisesti näiden arvojen edistämiseksi.

– Puolustusvoimien tulisi olla yhteiskunnan etunenässä edistämässä tasa-arvoa ja kaikenlaisesta häirinnästä vapaata kulttuuria. Näin pienellä maalla kuin Suomi ei ole varaa menettää huonon asepalvelukokemuksen kautta yhtään nuorta, joka olisi ollut valmis suorittamaan asepalveluksen, Myllykoski sanoo.