Yle kertoi tänään hyvin järkyttäviä tietoja Mehiläisen asumispalveluyksikössä tapahtuneista vakavista autistisen lapsen pahoinpitelyistä ja häntä kohtaan tehdyistä laittomista rajoittamistoimista.

Tiedot ovat järkyttävyydessään sellaista luokkaa, että niiden lukeminen ei ole helppoa. Me elämme maassa joka kutsuu itseään sivistysvaltioksi, mutta juuri sivistysvaltiota mitataan sillä, miten kohdellaan kaikkein haavoittuvimmassa olevia lapsia.

Autistista lasta on pidetty teipattuna tuoliin ja sidottuna kuormaliinoilla sänkyyn. Rajoitustoimenpiteet ovat Valviran ylitarkastajan mukaan olleet täysin laittomia. Tämän lisäksi yksikön työntekijä on pahoinpidellyt lasta. Lapsen satutettua itseään, hän ei ole lisäksi saanut asianmukaista hoitoa vakaviin vammoihinsa.

On täysin käsittämätöntä, että näin vakavia väärinkäytöksiä pääsee tapahtumaan ja että niille ei ole saatu loppua edes useiden ilmoitusten myötä.

Asumispalveluyksikön toimintakulttuuri on ollut vaarallinen. Ylen tietojen mukaan hätänumeroon soittaminen on ollut kiellettyä. Epäkohtia esiin nostaneita työntekijöitä on toruttu ja tarkastusten ajaksi vakavia ongelmia on siivottu maton alle – tai ulos kävelemään, kuten autistisen pojan kohdalla toimittiin.

Asumispalveluyksikön omistajan, Mehiläisen, vastuu on asiassa ilmeinen. Kun tällaisia väärinkäytöksiä on päässyt tapahtumaan, yrityksen sisäiset toimintatavat ovat pettäneet anteeksi antamattomalla tavalla. Myös Avin ja Valviran valvonta on epäonnistunut tapauksen kohdalla ja heidän resurssejaan olisi kyettävä vahvistamaan, jotta vastaavilta tapauksilta vältyttäisiin jatkossa.

Tässä traagisessa tapauksessa nousee esiin monia kaupallisen hoivabisneksen keskeisiä ongelmia. Henkilökunnan osaamisesta ja määrästä tingitään voittojen maksimoimiseksi. Sisäinen valvonta ei toimi tai toimii vain osin, koska välttämättömät toimenpiteet maksaisivat rahaa. Tämän johdosta ongelmia peitellään. Ylen tietojen mukaan asumispalveluyksikköön pyrittiin saamaan asiakkaiksi vaikeasti vammaisia ihmisiä, joiden hoitamiseen henkilökunnalla ei ollut resursseja tai ammattitaitoa. Näin toimittiin, koska vaikeiden asiakkaiden yritykselle tuomat tulot ovat merkittävät.

Tapaus korostaa sitä tosiasiaa, että yksityisten terveys- ja hoivapalveluiden kanssa on noudatettava äärimmäisen suurta varovaisuutta. Kaupallisilla toimijoilla voi olla ainoastaan rajattu rooli terveyspalveluiden tuotannossa, mutta valvonnan on oltava tehokasta ja esimerkiksi alueellisia monopolitilanteita on voitava välttää kaikkialla Suomessa.

Viime vuosien aikana olemme valitettavasti joutuneet kerta toisensa näkemään, mihin voittojen maksimoiminen terveys- ja hoivabisneksessä johtaa. Todella huolestuttavia tietoja epäinhimillisestä kohtelusta on kantautunut niin vanhusten hoivasta, kuin nyt kehitysvammaisten ihmisten laiminlyönneistä.

Onneksi jokaisella suomalaisella on kuitenkin mahdollista vaikuttaa siihen, miten meille kaikille elintärkeät terveys- ja hoivapalvelut täällä järjestetään. Sotevaalit käydään vain muutaman kuukauden päästä tammikuussa. Näissä vaaleissa on mahdollisuus äänestää suoraan siitä, minkä arvojen pohjalta sosiaali- ja terveydenhuoltoa omalla alueella rakennetaan. Ne ovat äärimmäisen tärkeät vaalit myös yhteiskunnan kaikkein haavoittuvimpien näkökulmasta.