oppkuva

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen

Kansanedustaja Olli-Poika Parviainen kahdeksi kuukaudeksi perhevapaalle

Vihreiden kansanedustaja, eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen jää noin kahden kuukauden isyysvapaalle tammikuun alusta maaliskuun alkuun. Hänellä on puolisonsa kanssa 1- ja 3-vuotiaat lapset. Tamperelainen Parviainen on Vihreiden ensimmäisen kauden kansanedustaja. Politiikassa hän on toiminut yli 10 vuotta, aiemmin muun muassa Tampereen apulaispormestarina. 

– Näen perhevapaan pitämisen paitsi tärkeänä yhteiskunnallisena asiana, myös merkityksellisenä osana vanhemmuuttani ja tietenkin toivottavasti antoisana kokemuksena lapsilleni, Parviainen sanoo.

Vihreät julkistivat hiljattain oman perhepolitiikkamallinsa, jonka tavoitteena on lisätä tasa-arvoa perhe- ja lapsiystävällisellä tavalla. Perheiden hyvinvointia tukevaan kokonaisuuteen kuuluvat perhevapaiden uudistuksen lisäksi myös lasten varhaiskasvatus ja vanhempien asema työelämässä. Lisäksi puolue kiinnittää huomiota mm. vanhemmuuden kustannusten reilumpaan jakamiseen.

–  Nykyään yhä useampi isäkin pitää perhevapaita lapsen kanssa ja jakaa vanhemmuuden tehtäviä tasapuolisemmin. Itselleni tämä on erityisen tärkeää, koska eduskuntatyöni ja ylipäätään poliittisen urani vuoksi perhe on joustanut paljon, Parviainen sanoo.

Isyysvapaan käyttö on noussut viimeisen kymmenen vuoden aikana 34 %. Tätä kehitystä Vihreät tukisivat kasvattamalla isälle kiintiöidyn vapaan osuutta nykyisestä. Muutos edesauttaisi myös naisten asemaa työmarkkinoilla. 

– Työelämää on kehitettävä edelleen perheystävällisemmäksi. Kyse on sekä asenteista että teoista, joilla työnteon ja perhe-elämän sujuvampi yhdistäminen vanhempien arjessa tehdään helpommaksi, Parviainen muistuttaa.

Esimerkiksi osa-aikatyön tai lyhyidenkin työpätkien tekemistä kannattaa helpottaa pikkulapsiperheissä, koska ne auttavat ammattitaidon ja työelämän valmiuksien ylläpitämisessä. Lisäksi lasten subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen on turvattava, jotta perheiden yksilölliset tilanteet tulevat mahdollisimman hyvin huomioiduksi. Vihreiden perhevapaamallissa on mahdollista käyttää vapaita joustavammin osapäiväisesti tai lyhyissäkin erissä.

– Perhepolitiikan uudistuksen tarpeet ja nykyisen järjestelmän ongelmakohdat ovat olleet esillä jo kauan. Monille juuri työelämän epävarmuus ja työelämän ja perheen yhteensovittamisen haasteet ovat vanhemmuuden este. Toivon omalla esimerkilläni voivani muistuttaa vanhemmuuden ja joustavan työelämän yhdistämisen merkityksestä, Parviainen sanoo.