toivola

Hallitus on tuonut eduskuntaan lakiesityksen, jossa yksinhuoltajaisä ei saa isyysrahaa. Täysin ilman yhteiskunnan tukea jäävä isä joutuu käymään töissä, vaikka kotona on vastasyntynyt.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain muuttamisesta jättää lähivanhempana toimivat isät kokonaan isyysrahan ulkopuolelle.

–          Tilanteessa on vaikea nähdä muuta kuin periaatteellinen tiettyihin arvoihin nojaava haluttomuus olla korjaamatta tätä räikeää epäkohtaa, kertoo kansanedustaja Jani Toivola.

Tasa-arvoisen avioliittolain viimeistely lakimuutoksineen on loppusuoralla. Tällä hetkellä miesparilla tai yksin lastaan hoitavalla miehellä ei ole lainkaan oikeutta vanhempainpäivärahoihin, jos hän ei asu, eikä ole aiemminkaan asunut, lapsen äidin kanssa. Oikeutta mihinkään perhevapaaseen ei siis ole, vaikka mies vastaisi lapsen hoivasta yksin.

Nyt isällä pitää käytännössä olla valtavat säästöt voidakseen jäädä kotiin lapsen kanssa.

Kela kannattaa isyysrahan myöntämistä

Hyvinvointivaltion tehtävä on edistää kaikkien perheiden yhdenvertaosuutta, eikä jättää yhtään lasta tai vanhempaa vaille tukea.

–          Tämä on tietoinen päätös jättää osa vanhemmista kaikkien tukiverkkojen ulkopuolelle. Se on vastuutonta, eikä millään muotoa hyväksyttävää. Näin ei toimi hyvinvointivaltio. Näin emme edistä perheiden emmekä yksilöiden välistä tasa-arvoa ja hyvinvointia, korostaa Toivola.

Nykylainsäädännöllä on isiä, jotka hoitavat vastasyntynyttä lastaan ilman minkäänlaista tukea yhteiskunnalta.

Kela kannattaa isyysrahan myöntämistä myös lähivanhempana toimiville isille vedoten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon. Lasta hoitava isä on nyt täysin toimeentuloturvan ulkopuolella, mitä voidaan pitää merkittävänä epäkohtana paitsi yksilön myös yleisen sukupuolten yhdenvertaisen kohtelun näkökulmasta.

Yksin vauvaa hoitavia isiä on noin 10 vuosittain. Kelan kustannusarvion mukaan isyysrahan myöntäminen heille toisi noin 0,1 miljoonan kustannukset yhteiskunnalle. Vauva-aikana eronneita lähi-isiä on vuositasolla noin 100. Heidän tukemisensa kustannukset olisivat noin 0,3 miljoonaa. Lainsäädännön tasa-arvoistamisen menot olisivat siis noin 0,4 miljoonaa.   

Aiheesta lisää

Sateenkaariperheet: Hallitus jättämässä miesparit ilman perhevapaita
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Monimuotoiset perheet –työryhmän loppuraportti (Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2015:45)