Komissio on tänään päättänyt rekisteröidä eurooppalaisen kansalaisaloitteen nimeltä ”Suurten omaisuuksien verottaminen ekologisen ja sosiaalisen siirtymän rahoittamiseksi”.

Aloitteen järjestäjät kehottavat komissiota ottamaan käyttöön eurooppalaisen suurten omaisuuksien veron ekologisen ja sosiaalisen siirtymän hyväksi. Aloitteen tavoitteena on edistää ilmastonmuutoksen ja eriarvoisuuden torjuntaa EU:ssa sekä varmistaa, että kaikki Euroopan kansalaiset maksavat oikeudenmukaisen osuutensa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kansalaisaloitteen rekisteröintipäätös on luonteeltaan oikeudellinen. Se ei vaikuta komission lopullisiin oikeudellisiin ja poliittisiin päätelmiin aloitteesta eikä komission mahdollisiin toimiin siinä tapauksessa, että aloite saa riittävän määrän kannatusta.

Koska esitetty kansalaisaloite täyttää asiaa koskevassa lainsäädännössä asetetut edellytykset, komissio katsoo, että se on oikeudellisesti hyväksyttävä. Komissio ei kuitenkaan ole vielä analysoinut aloitteen sisältöä.

Seuraavat vaiheet

Rekisteröimisen jälkeen järjestäjillä on kuusi kuukautta aikaa aloittaa allekirjoitusten kerääminen aloitteelleen. Jos eurooppalainen kansalaisaloite saa vuoden kuluessa vähintään miljoona kannattajaa vähintään seitsemästä eri EU-maasta, komission on otettava siihen kantaa. Komissio päättää, toteuttaako se aloitteen johdosta toimia vai ei. Kummassakin tapauksessa sen on perusteltava päätöksensä.

Taustaa

Eurooppalainen kansalaisaloite, jolla kansalaiset voivat ehdottaa aiheita EU:n käsiteltäviksi, otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksella. Aloitemenettelyä alettiin virallisesti käyttää huhtikuussa 2012. Kansalaisaloitteella pyydetään Euroopan komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä aloilla, joilla se on toimivaltainen. Jotta komissio käsittelee aloitteen, se on ensin rekisteröitävä ja sille on kerättävä miljoona allekirjoitusta vähintään seitsemästä EU-maasta. Aloite voidaan rekisteröidä, jos se täyttää seuraavat ehdot: 1) se ei selvästi ylitä komission toimivaltaa tehdä säädösehdotus, 2) se ei ole selvästi oikeuden väärinkäyttöä, aiheeton tai tehty haitantekotarkoituksessa ja 3) se ei ole selvästi EU:n arvojen vastainen.

Komissio on saanut tähän mennessä kaikkiaan 127 eurooppalaisen kansalaisaloitteen rekisteröintipyyntöä. Niistä 102 on täyttänyt vaatimukset ja rekisteröity. Komissio antoi viime viikolla vastauksensa kahdeksanteen jatkokäsittelyyn edenneeseen eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Lisää asiasta täällä.

Lisätietoa

Suurten omaisuuksien verottaminen ekologisen ja sosiaalisen siirtymän rahoittamiseksi

Numerotietoa eurooppalaisista kansalaisaloitteista

Kansalaisaloitteet, joihin kerätään parhaillaan allekirjoituksia

EU:n kansalaisaloitefoorumi

#EUTakeTheInitiative -kampanja