Niinistö, Ville vihr

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kommentoi talouspolitiikan arviointineuvoston raporttia, jonka mukaan hallituksen ajama kilpailukykysopimus on jopa vahingollinen julkiselle taloudelle. Niinistön mukaan asiantuntijoiden arvio on tyly. Kilpailukykysopimus veroratkaisuineen heikentää julkista taloutta eikä auta merkittävästi työllisyyden nostamisessa.

– Hallituksen työllisyyspolitiikka kompuroi pahasti. Kilpailukykysopimuksessa erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisten alojen opettajat ja hoitajat laitettiin maksamaan vientiyritysten kustannussäästöt. Haittavaikutukset työmotivaatioon ja näiden tärkeiden alojen arvostukseen ovat merkittäviä. Mitä hallitus ja pääministeri Sipilä ideallaan lopulta saavutti? Nyt näyttää siltä, että asiantuntijoiden mukaan hallituksen tavoittelemat työllisyyshyödyt eivät toteudu, vaan sopimus on myös julkiselle taloudelle haitallinen, Niinistö kritisoi.

Erityisen huolissaan Niinistö on hallituksen epäonnistumisesta aiheutuvasta lisääntyvästä paineesta tehdä lisäleikkauksia.

– Vaarana on, että sopimuksen ohessa hallituksen suurituloisille antamat avokätiset veronkevennykset kaadetaan jälleen pienituloisten maksettavaksi. Vihreät eivät hyväksy lisäleikkauksia koulutukseen ja sosiaaliturvaan. Heikompiosaisia ja nuorten tulevaisuutta ei saa laittaa hallituksen virheiden maksajiksi. Lisäleikkauksia ei pidä nyt tehdä hallituksen jo tekemien virheiden jatkoksi, vaan kovien leikkausten sijaan on etsittävä inhimillisiä uudistuksia, Niinistö toteaa.

Niinistön mukaan hallituksen olisi aika ryhtyä toimeen työllisyyttä todella parantavien uudistusten toimeenpanemiseksi. 

– Nykyaikana ratkaisu hyvään kilpailukykyyn löytyy osaamisesta ja tuottavuudesta, ei keskusjohtoisesti päätetystä työajan pidentämisestä tai palkkojen leikkaamisesta. Kestävää kilpailukykyä ja osallisuutta luodaan panostamalla koulutukseen ja osaamiseen.

Niinistö ehdottaa työllisyyden parantamisen keinoksi myös kannustinloukkujen poistoa.  

– Työllisyyden nostamiseksi tarvitaan nyt uusia keinoja. Yksi keino purkaa kannustinloukkuja olisi irrottaa asumistuen määrä vuokran suuruudesta. Toinen tehokas keino on perhevapaiden uudistaminen, josta Vihreät julkaisi joulukuussa perheiden joustavuutta, valinnanvapautta ja työllisyyttä parantavan ehdotuksen. Suomessa suhtautuminen työhön on yhä aivan liikaa on-off-asenteella. Osa-aikaisen työn tekemisen helpottaminen lisäisi työllisten määrää merkittävästi, Niinistö sanoo.

Vihreät julkaisee oman työllisyysavauksensa eduskuntaryhmän talvikokouksessa Mikkelissä 26.1.

Vihreiden perhevapaamalli:

https://www.vihreat.fi/artikkeli/2016/12/vanhempainvapaat-uudistettava-vihreiden-malli-ratkaisee-ongelmat-lisaamatta-kustannuksia