legalimage1

Eduskunta on hylännyt kansalaisaloitteen, jossa ehdotetaan, että vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkotettaisiin vankeusrangaistuksen pituudesta riippumatta.
Kansalaisaloite hylättiin hallitusvaliokunnan mietinnön (HaVM/2016) mukaisesti.

Valiokunta toteaa mietinnössään, että voimassa oleva lainsäädäntö on tiukempi kuin kansalaisaloitteessa ehdotettu uusi lainsäädäntö. Valiokunta ei katso aiheelliseksi väljentää voimassa oleva lainsäädäntöä eikä pidä perusteltuna rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisen vaikeuttamista nykyisestään.

Kansalaisaloite Rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkottaminen (KAA 4/2015) jätettiin eduskuntaan 27.11.2015.

Hallitusvaliokunnan mietintö 8/2016