Uuden Eurobarometri-tutkimuksen mukaan suurin osa EU-maiden asukkaista suhtautuu myönteisesti EU:n viimeaikaisiin toimiin energiakriisin ratkaisemiseksi. Yli kahdeksan kymmenestä vastaajasta (82 %, suomalaisvastaajista 93 %) oli sitä mieltä, että EU:n olisi jatkettava toimenpiteitä, joilla vähennetään riippuvuutta Venäjän fossiilisista polttoaineista. EU:n toimia Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan johdosta kannatetaan edelleen vankasti, myös suomalaisvastaajien joukossa.

Huomattavan enemmistön (83 %, suomalaisvastaajista 85 %) mielestä Venäjän Ukrainassa käymän sodan vuoksi on yhä tärkeämpää sijoittaa uusiutuvaan energiaan. Vastaajista 87 % totesi, että on äärimmäisen tärkeää suojella kriittistä infrastruktuuria, kuten putkia ja internetkaapeleita. Suomalaisvastaajista tätä mieltä oli 91 %.  83 % eurooppalaisvastaajista ja 85 % suomalaisvastaajista oli lisäksi sitä mieltä, että sähkön hinnan ei tulisi olla riippuvainen kaasun hinnasta.

Valtaosa vastaajista (85 %, 79 % suomalaisvastaajista) ilmoitti, että energian hintojen nousu on vaikuttanut heidän ostovoimaansa. Vastaajilta kysyttiin myös, onko Venäjän hyökkäys heidän mielestään vaikuttanut hintojen nousuun. Samaa mieltä olevien eurooppalaisten osuus oli 56 % ja eri mieltä oli 38 %. Suomalaisvastaajista 76 % oli samaa mieltä ja 20 % eri mieltä.

Vastaajat olivat jo itsekin ryhtyneet toimiin tai olivat valmiita toimimaan vähentääkseen energiankulutustaan ja energialaskujaan mm. sammuttamalla valot poistuessaan hetkeksi huoneesta (77 %, 81 % suomalaisista), ottamalla sähkölaitteiden pistokkeet pois pistorasiasta, kun laitteita ei käytetä (62 %, 58 % suomalaisvastaajista), ja laskemalla sisälämpötilaa (58 %, 55 % suomalaisvastaajista).

EU:n toimia Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan johdosta kannatetaan edelleen vankasti, myös suomalaisvastaajien joukossa. Eniten kannatetaan humanitaarisen avun antamista (88 %, suomalaisvastaajista 94 %) ja heti seuraavaksi sotaa pakenevien ihmisten vastaanottamista (82 %, suomalaistavastaajista 94 %). Seitsemän kymmenestä vastaajasta hyväksyi talouspakotteet Venäjän hallitusta, yrityksiä ja yksityishenkilöitä vastaan (71 %, suomalaisvastaajista 89 %) sekä Ukrainalle annettavan taloudellisen tuen (70 %, suomalaisvastaajista 92 %). Suurin osa vastaajista hyväksyi myös valtion omistaman venäläisen median kiellon (63 %, suomalaisvastaajista 85 %) ja sotilastarvikkeiden hankinnan ja toimituksen Ukrainaan (59 %, suomalaisvastaajista 90 %).

Flash-eurobarometrikysely EU:n toimista energiakriisin ratkaisemiseksi toteutettiin kaikissa 27 EU-maassa 23.–30.11.2022. Verkkokyselyllä tavoitettiin 26 337 vastaajaa.