Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen piti tänään unionin tilaa koskevan puheensa Euroopan parlamentissa. Hän nosti esiin Euroopan sisäisen vahvuuden EU:n tukiessa Ukrainaa.

Puheenjohtaja von der Leyen esitteli tänään kolmannessa vuotuisessa unionin tilaa koskevassa puheessaan erityisesti toimenpiteitä, joiden avulla pyritään vähentämään energian kokonaiskulutusta. Komissio ehdottaa myös kattoa sellaisten yritysten tuloille, jotka tuottavat sähköä alhaisin kustannuksin, sekä Euroopan vetypankin perustamista.

Von der Leyen ilmoitti myös EU:n kriittisiä raaka-aineita koskevasta säädöksestä ja toimista demokratian vahvistamiseksi.

Von der Leyen totesi, että on aika kirjata sukupolvien välinen solidaarisuus EU:n perussopimuksiin. On aika kutsua koolle valmistelukunta, ns. konventti, EU:n perussopimusten muuttamiseksi, kuten Euroopan parlamentti on kehottanut.

Puheenjohtaja von der Leyenin puhe unionin tilasta 2022