Komissio ehdottaa tänään, että EU:n ja Venäjän välisen viisumihelpotussopimuksen soveltaminen keskeytetään kokonaan. Hyökkäyssotaa käyvän maan, kuten Venäjän, ei pitäisi voida hyötyä viisumihelpotuksista silloin, kun se jatkaa vahingoittavan ulkopolitiikkansa harjoittamista ja sotilaallista hyökkäystä Ukrainaan ja osoittaa siten olevansa täysin piittaamaton sääntöpohjaisesta kansainvälisestä järjestyksestä. 

Viisumihelpotussopimuksen soveltamisen keskeyttäminen tarkoittaa, että Venäjän kansalaisilla ei enää ole etuoikeutettua pääsyä EU:hun ja että heidän viisumihakemusmenettelynsä pidentyy, vaikeutuu ja tulee kalliimmaksi.

Komissio esittää tänään myös ehdotuksen miehitetyillä Ukrainan alueilla myönnettyjen Venäjän passien tunnustamatta jättämisestä.

Tämänpäiväiset ehdotukset ovat jatkoa EU:n ulkoministerien epävirallisessa kokouksessaan 31. elokuuta saavuttamalle poliittiselle yhteisymmärrykselle yhteisestä ja koordinoidusta lähestymistavasta viisumien myöntämiseen Venäjän kansalaisille.

Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_22_5346