hilkka_kemppi2_pieni

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi esittää kahden opettajan luokkahuoneisiin siirtymistä kaikissa Suomen peruskouluissa. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa sukupolvien erilaiset oppimiskäsitykset ovat törmäyskurssissa. Sen seurauksena opettajat ovat menettäneet kunnioitustaan ja oppilaat eivät koe opiskeluympäristöä mielekkäänä. Opettajat kokevat työnsä kuormittavaksi ja ovat huutaneet apua esimerkiksi opettajan työolobarometrin tuloksissa 2015. Pelkät puheet eivät riitä tilanteen korjaamiseksi.

Opettajankoulutuksen uudistamiseen tähtäävä kehittämisohjelma julkaistiin tänään samaan aikaan kuin nettiin ilmestyi oppilaan kuvaama video opettajan hermojen menetyksestä luokkahuoneessa oppilaiden naureskellessa taustalla ilkikurisesti Kärpäsen koulussa Lahdesta.

  • Opettajana tiivistän tänään käynnistetyn keskustelun opettajan vallasta yhteen kysymykseen: peruskoulujen opetuskulttuuri elää edelleen 1900-lukua, kun oppilaat ovat puolestaan syntyneet 2000-luvulla. Kouluissa hämmentää sukupolvien kielimuuri, Kemppi toteaa.

Uunituoreessa opettajankoulutuksen kehittämisohjelmassa huomiota on kiinnitetty oikeisiin asioihin, eli nuorten opettajien johtajuuden vahvistamiseen sekä tukeen. Ohjelma ei kuitenkaan vastaa nopeaan tarpeeseen saada luokkahuoneeseen rauha – siksi kahden opettajan samanaikaisopetukseen tulisi siirtyä kiireesti.

  • Olen suorittanut opettajan pedagogiset opintoni loppuun tänä vuonna, eikä minulle ole opetettu johtajuus taitoja yliopiston kursseilla. Olen oppinut esimerkiksi turhautuneiden oppilaiden johtamista vasta harjoittelujaksoilla puolivahingossa. Haluan vahvistaa opettajan auktoriteettia, Kemppi lisää.

Samanaikaisopetuksella tarkoitetaan kahden opettajan luokkahuonetta, jossa toinen opettaja joko avustaa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita, jossa opettajilla on omat oppilasryhmänsä luokassa tai jossa tuntisuunnitelma on jaettu osiin opettajien kesken tai jossa opettajat puhuvat vapaasti vuorotellen ja opetus on nopeasti limittyvää. 2000-luvun nuoret ovat tottuneet projektiluonteiseen elämänrytmiin ja ärsykkeitä on joka paikassa kun Twitter, Whatsapp ja Facebookin Messenger piippaavat yhtä aikaa. Opetukseen tarvitaan lisää tempoa, haasteita ja kokemuksellisuutta, jota tarjoaa kahden opettajan -malli.