Kommunistinuorten aktiiveja Tampere 13.3.2021 kuva Petra Packalén
Kommunistinuorten vuosikokous: Nuorten pahoinvointiin ei vastata porvarien lääkkeillä
 
SKP:n nuorisojärjestö Kommunistinuoret valitsi Tampereella ja etäyhteydellä pidetyssä toisessa vuosikokouksessaan lauantaina 13.3. järjestölle uuden hallituksen sekä otti kantaa lisääntyneeseen nuorten pahoinvointiin, jota koronakriisi on pahentanut.
Kommunistinuorten puheenjohtajaksi jatkokaudelle valittiin Jiri Mäntysalo, varapuheenjohtajaksi Anni Kivistö, sihteeriksi Heikki Ekman ja taloudenhoitajaksi Erno Haverinen. Hallituksen muut jäsenet ovat Toni Kallioinen, Elmeri Karlsson, Leevi Lepola, Bex Tapanainen, Aleksanteri Aarni ja Ilkka Aho.
Vuosikokouksen kannanotto:

Viime vuosina lisääntyneeseen nuorten pahoinvointiin, heikkenevään toimeentuloon ja paheneviin mielenterveysongelmiin ei ole puututtu asioiden vaativalla vakavuudella sen enempään paikallisella kuin valtakunnallisellakaan tasolla. Ongelmien ratkaisut on tehtävä rakenteellisilla muutoksilla ja syrjäytettävä porvarillinen kurjuuttamisen kulttuuri.

Vuoden käynnissä ollut koronakriisi on pahentanut entisestään huonolta näyttänyttä nuorten kasvavan pahoinvoinnin tilaa. Hallitus ja oppositio väläyttelevät molemmat säännöllisin väliajoin tulevien säästöjen ja leikkausten tarvetta, vaikka sillä tiellä on jatkettu jo vuosikymmeniä, huomaten niiden tuhoisat ja köyhdyttävät vaikutukset työväenluokkaan.

Aivan keskeisiä asioita nuorten hyvinvoinnin kannalta on opiskelupaikkojen riittävyys, opiskelun sujuvuus sekä työelämään suunnatessa avoimien työpaikkojen määrä. Koulutuspaikkoja on oltava tarjolla kohtuullisen matkan päässä ja kouluissa on suosittava julkista rakentamista, jonka laatua voidaan paremmin valvoa. Virustilanteen kohentumisen jälkeen oikeus lähiopetukseen tulee säilyttää yhtäläisenä eikä etäopetuksen lisäämistä tule säästöjen varjolla mahdollistaa. Tarvittaessa uudelleenkouluttautumista jo yhden tutkinnon suorittaneelle tulee helpottaa.

Alle 25-vuotiaiden työttömyys kasvoi koronakeväänä enemmän, kuin työttömyys keskimäärin. Työttömiä nuoria oli työllisyyskatsauksen mukaan 56 400 toukokuussa 2020. Keväällä 2019 heitä oli noin 28 500. Vuonna 2013 voimaan tullut nuorisotakuu ei ole auttanut nuoria työllistymään. Siksi työllistämistoimia on ryhdyttävä toteuttamaan kunnissa avaamalla lisää työpaikkoja yhteisiin julkisiin palveluihin. Kuntalaisten työllistäminen tuo säästöä työttömyydestä aiheutuvien kulujen vähentyessä ja toisaalta lisää verotuloja.

Nuorten tarve mielenterveyspalveluille on lisääntynyt huomattavasti. Tähän tarpeeseen tulee vastata turvaamalla nuorille omia väyliä hoitoon hakeutumiseen. Maksuttomiin mielenterveyspalveluihin pääsyä ilman lähetettä on helpotettava. Terapiatakuu on toteutettava koko maassa kaikenikäisille eli terapiaan on päästävä viimeistään kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta. Samalla on huolehdittava myös ammattitaitoisen henkilöstön riittävyydestä; siksi tuemme kansalaisaloitetta psykoterapiakoulutuksen muuttamisesta maksuttomaksi.

Äärimmäisen tärkeää on myös lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia mahdollisimman paikallisella tasolla. Kuntien tulee esimerkiksi antaa tilojaan laajemmin maksutta asukkaiden käyttöön sekä tarjota tietoja ja resursseja vaihtoehtoisten esitysten tekemiseen kunnan kehittämiseksi. Nuorisovaltuustolla tulee olla todellista päätösvaltaa nuorisotyössä ja budjetissa sekä esitys- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa.

Vastaukset nuorten pahoinvoinnin purkamiseen ja solidaarisemman yhteiskunnan rakentamiseen löytyvät sekä paikalliselta että valtakunnalliselta tasolta. Kaikki aidosti toimivat teot vaativat kuitenkin nykyisten kapitalististen rakenteiden hylkäämistä, jotta porvarillisesta toimimattomuuden ilmapiiristä päästään irti – tekemään näkyvää hyvinvoinnin politiikkaa. Vaihtoehtomme on demokratia, solidaarisuus ja sosialismi!

Kommunistinuorten vuosikokous 13.3.2021