Eduskunnassa on tänään käyty lähetekeskustelu valtioneuvoston ajankohtaisselonteosta turvallisuusympäristön muutoksesta.

– Vapauttamme, demokratiaamme ja ihmisoikeuksiamme olemme aina joutuneet varautumaan puolustamaan myös sotilaallisesti. Nyt nämä valmiudet ovat nousseet keskiöön. Turvallisuutemme takeeksi ja väkivallan estämisen pelotteeksi, liittyminen yhteiseen puolustusliitto Natoon on tullut ajankohtaiseksi, sanoo kansanedustaja Eva Biaudet.

Eduskunnan tulee nyt kevään aikana tutkia turvallisuusratkaisujen seurauksia sekä turvallisuus- ja puolustusyhteistyön vahvistamista myös EU:ssa ja kahdenvälisissä suhteissa.

– Valiokuntien tulisi selkeästi pohtia myös erilaisten ratkaisujen vaikutuksia, sekä mahdollisen Nato-jäsenyytemme profiilia. Toivon, että Suomen rooli mahdollisesta Nato-jäsenyydestä riippumatta, voisi olla profiililtaan rauhanrakentajan, Biaudet sanoo.
 
– Suomen turvallisuus rakennetaan ennen kaikkea muulla tavoin kuin sotilaallisesti. Myös kansalaisyhteiskunnan ja kulttuurin elinvoimalla on suuri merkitys meidän kriisinkestävyydellemme ja hyvinvoinnille.  Meidän on pidettävä kiinni myös kansainvälisestä vastuustamme globaalien haasteiden, demokratian ja oikeusvaltion puolustamisessa – myös EU:n ja Naton sisällä, Biaudet toteaa.